“Loslaten is niets anders dan niet meer vasthouden.”

 

Ik ben geboeid door de (oorsprong van de) patronen in ons functioneren. Soms zijn die patronen voor mensen beperkend. Dan ga ik graag met je mee op zoek naar het potentieel dat ze in zich dragen. Zo kan je die beperkingen overstijgen en ombuigen in kracht.

Als therapeute hanteer ik een  holistische  visie, wat wil zeggen dat ik jou als mens met jouw verhaal en jouw klacht en  in het geheel van de context waarin je leeft, beluister. Menselijke verhalen en klachten zijn steeds te begrijpen vanuit hoe je leven er hier en nu uitziet, maar ook binnen de context van je  levensgeschiedenis.

Een focus op burn-out en depressie

Ik heb me gespecialiseerd in de behandeling van depressie en burn-out  en laag zelfbeeld. Dit kan gaan van een down gevoel of het vertonen van symptomen, tot de effectieve ziekte.

Maar omdat het zich “niet goed in zijn vel voelen”  een combinatie is van verschillende elementen (contextueel) kan je ook met alle andere klachten en vragen steeds bij mij terecht, zoals:

Hoe ik werk als therapeut

Je hoeft geen concrete vraag klaar te hebben of een duidelijk welomschreven probleem te hebben bij een eerste gesprek. Therapie helpt je om klaarheid te krijgen, ook al is het nog niet helemaal duidelijk onder woorden te brengen.

Intakegesprek

De bedoeling is om samen uit te zoeken waar het moeizaam loopt in je leven. Wat is je beweegreden om in therapie te gaan? Wat wil je bereiken? We proberen erachter te komen of het goed aanvoelt tussen ons, want een goed authentiek contact tussen cliënt en therapeut bepaalt of een therapie succesvol is of niet. Indien dit zo is, kunnen we van start gaan. Samen zoeken we op jouw tempo uit wat je nodig hebt om verder te kunnen.

Opstarten van de therapie 

Ik werk op maat, waarbij ik dié  technieken kies die het best bij jouw noden en je  persoon aansluiten. Wie je bent, waar je vandaan komt, wat je beweegredenen zijn, iedere persoon is uniek, op zijn eigen manier. En ieder is het waard om gelukkig te zijn. Je verhaal in het hier en nu staat centraal binnen de therapie. Op basis van jouw verhaal onderzoeken we op een niet-oordelende wijze  waar je vastgelopen bent en op welke manier groei en ontwikkeling weer mogelijk kan worden in jouw leven.

 

De duur en de frequentie van de therapie zijn afhankelijk van persoon tot persoon en van de aard van de problematiek en worden steeds in onderling overleg bepaald.